CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng Tôi, [FUSE TECH CO., LTD] (Fuse) và các đối tác kinh doanh ("We" or “Us”), rất đề cao và tôn trọng quyền riêng tư của Bạn. Thông tin mà Chúng Tôi thu thập khi Bạn truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng di động ("Ứng dụng"), sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi (gọi chung là "Dịch vụ") được nêu rõ trong Chính sách bảo mật này ("Chính sách"), cũng như là cách mà Chúng Tôi bảo vệ và sử dụng thông tin đó. Chính sách cũng sẽ đảm bảo Bạn được thông báo về các lựa chọn về quyền riêng tư của mình khi Bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của Chúng Tôi.

VChúng Tôi, [FUSE TECH CO., LTD] (Fuse) và các đối tác kinh doanh ("We" or “Us”), rất đề cao và tôn trọng quyền riêng tư của Bạn. Thông tin mà Chúng Tôi thu thập khi Bạn truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng di động ("Ứng dụng"), sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi (gọi chung là "Dịch vụ") được nêu rõ trong Chính sách bảo mật này ("Chính sách"), cũng như là cách mà Chúng Tôi bảo vệ và sử dụng thông tin đó. Chính sách cũng sẽ đảm bảo Bạn được thông báo về các lựa chọn về quyền riêng tư của mình khi Bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của Chúng Tôi

Khi Bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của Chúng Tôi, đồng nghĩa với việc Bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ mà Chúng Tôi đưa ra. Nếu Bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ này, vui lòng ngừng sử dụng các Dịch vụ và thông tin của Chúng Tôi.

NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

Chúng Tôi có thể không biết liệu rằng Chúng Tôi có thu thập hoặc lưu giữ Thông tin Cá nhân từ những người dưới 18 tuổi hay không. Nếu Chúng Tôi phát hiện một người dưới 18 tuổi đã cung cấp cho Chúng Tôi thông tin cá nhân của anh ấy/cô ấy, Chúng Tôi sẽ thực hiện các hành động thích hợp để chấm dứt quyền truy cập của người dùng đó vào Dịch vụ và/hoặc huỷ bỏ tài khoản của người đó.

CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI YÊU CẦU

Bằng việc tải xuống và sử dụng Ứng dụng cũng như là Dịch vụ của Chúng tôi, Bạn đã cho phép Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Bạn.

Xin lưu ý là Chúng tôi chỉ thu thập những loại thông tin mà Chúng tôi cần có và chỉ sử dụng thông tin Cá nhân đó cho các mục đích được quy định trong Chính sách này và Điều khoản, Điều kiện mà Bạn bị ràng buộc với tư cách là bên tham gia.Các thông tin Cá nhân mà Chúng tôi thu thập bao gồm:

THÔNG TIN MỤC ĐÍCH
Họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinhCác thông tin này để ghi nhận Bạn với tư cách là một đối tác của Chúng tôi, đồng thời để tạo hồ sơ năng lực và hoa hồng của Bạn.
Số điện thoại và emailLà một phần trong quy trình đăng ký tài khoản và là các phương thức mà Chúng tôi có thể sử dụng để trao đổi với Bạn về các Chính sách, Dịch vụ, Yêu cầu cho vùng của Bạn và các thông tin liên quan mới. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của Bạn cho Nhà cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi trong trường hợp cần thiết.
Số Căn Cước Công Dân/ Chứng Minh Nhân Dân/ Hộ ChiếuChúng Tôi cần số thẻ định danh của Bạn để xác minh danh tính của Bạn.
Thông tin thanh toánThông tin cần có để tiến hành thanh toán cho Bạn. Chúng tôi chỉ có một ít thông tin liên quan đến giao dịch của Bạn vì Chúng tôi sử dụng hệ thống thanh toán của Bên thứ ba.
Tài khoản mạng xã hội Để mở rộng mạng lưới Đối tác của Fuse, Chúng tôi có thể cần quyền truy cập vào tài khoản mạng xã hội của Bạn, nếu hiện tại chưa cần thiết, vui lòng đảm bảo Bạn có thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản trong tương lai.
Danh sách liên lạc Bạn có thể sử dụng danh sách liên lạc của mình để dễ dàng tạo ra một cộng đồng Fuse hoặc giới thiệu những người khác đến với Fuse.
Thống kê sử dụng ứng dụng và thiết bị Dữ liệu từ điện thoại thông minh của Bạn có thể được thu nhập. Để tìm các mẫu thống kê cho phép Chúng Tôi cung cấp cho Bạn và người dùng Fuse với tỉ lệ và phạm vi chính xác hơn cũng như để nâng cao hiệu suất và trải nghiệm chung, Chúng Tôi sẽ tổng hợp và ẩn danh các dữ liệu này.
Một đoạn video ngắn hay hình ảnh Điều này giúp Chúng Tôi hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra. (Các) Video và/ hoặc hình ảnh sẽ luôn được giữ bảo mật.


Thông tin về Bạn được đề cập ở trên, sau đây sẽ được gọi là “Thông tin Cá nhân” phục vụ cho mục đích xác minh danh tính của Bạn với tư cách là người dùng Ứng dụng. Thông tin Cá nhân có thể được cung cấp trực tiếp bởi Bạn (ví dụ: khi Bạn đăng ký Bản thân là người dùng của Ứng dụng) hoặc được tự động thu thập khi Bạn sử dụng Ứng dụng.

THÔNG TIN VỊ TRÍ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC TỪ THIẾT BỊ

Khi Bạn sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng trên một thiết bị, Chúng Tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin nói chung theo cách tương tự và cho các mục đích tương đương như khi Bạn truy cập trang web của Fuse. Ngoài ra, Chúng Tôi có thể lấy dữ liệu về vị trí của Bạn trong thời gian thực. Bằng cách cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp và quảng cáo theo ngữ cảnh thực tế, Chúng Tôi có thể cải thiện việc sử dụng dịch vụ Fuse của Bạn bằng cách sử dụng dữ liệu vị trí mà Chúng Tôi đã thu thập được từ thiết bị của Bạn. Bạn có thể tắt khả năng chia sẻ thông tin vị trí thông qua Ứng dụng và/hoặc trang web bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt bảo mật trên thiết bị của mình. Xin lưu ý rằng việc tắt chức năng định vị có thể ảnh hưởng đến một số tính năng nhất định trong Dịch vụ của Chúng Tôi. Mặc dù Chúng Tôi có thể xác định vị trí địa lý của Bạn, nhưng Chúng Tôi không lấy được bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của Bạn. Việc xác định vị trí của Bạn chỉ để cung cấp cho Bạn trải nghiệm được cá nhân hóa tốt hơn.

VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng cách cài đặt Ứng dụng cũng như sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi, Bạn đã cấp cho Chúng Tôi quyền truy cập và tiết lộ Thông tin Cá nhân của Bạn. Chúng Tôi có thể hợp tác với các công ty và các cá nhân với tư cách là bên thứ ba để hỗ trợ phát triển Ứng dụng và Dịch vụ cho Chúng Tôi và / hoặc thay mặt Chúng Tôi bởi những người khác để: (i) thực hiện các dịch vụ liên quan đến trang web (bao gồm việc bảo trì, xử lý cơ sở dữ liệu, phân tích trang web và hoàn thiện tính năng); (ii) hỗ trợ Chúng Tôi phân tích cách mà Ứng dụng và Dịch vụ được sử dụng cũng như sự phát triển của chúng; (iii) hỗ trợ các cố vấn chuyên môn của Chúng Tôi hoặc kiểm toán viên bên ngoài, chẳng hạn như cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và các chuyên gia tư vấn. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cho Chúng Tôi và bị ràng buộc theo hợp đồng không cho tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin đó với bất kỳ mục đích nào khác.

Nếu được yêu cầu phải tuân thủ theo các điều khoản pháp luật và các quy định, các tổ chức chính phủ hoặc trong trường hợp xảy ra tranh chấp hay các vấn đề pháp lý khác giữa Bạn và Chúng Tôi hoặc có thể liên quan đến Dịch vụ, hay trong các tình huống khẩn cấp, Chúng Tôi có thể buộc phải tiết lộ Thông tin Cá nhân của Bạn theo yêu cầu của pháp luật trong một mức độ bắt buộc.

Thông tin Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một khu vực khác nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Việt Nam, nơi đặt máy chủ của Chúng Tôi.

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN HẠN

Bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ có thể bị ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào và Chúng Tôi bảo lưu quyền làm như vậy. Toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta về Dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách, Điều khoản dịch vụ của Chúng Tôi và bất kỳ thông báo pháp lý được cung cấp trên trang web của Chúng Tôi và trong Ứng dụng. Tính hợp pháp của các điều khoản còn lại của Chính sách này, sẽ tiếp tục có hiệu lực và không bị ảnh hưởng nếu bất kỳ điều khoản nào trong đó được tòa án có thẩm quyền cho là không thể thi hành. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, Chính sách này sẽ được hiểu là có hiệu lực đối với ý nghĩa và mục đích của điều khoản bị loại trừ theo quyết định của tòa án có thẩm quyền, trong phạm vi tối đa phù hợp và được luật hiện hành cho phép.

Chính sách này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Fuse có chia sẻ thông tin của tôi với người khác không?

Chúng Tôi luôn thận trọng trong việc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Bạn cho các bên khác và Chúng Tôi chỉ tiết lộ Thông tin Cá nhân của Bạn khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ được đề cập trong Chính sách và Điều khoản và Điều kiện khi Bạn bị ràng buộc với tư cách là bên tham gia. Chúng Tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Bạn cho mục đích phát triển Ứng dụng, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích hoặc cải tiến Dịch vụ

Fuse bảo vệ thông tin của tôi như thế nào?

Trừ khi thông tin Cá nhân của Bạn có nghĩa vụ phải được tiết lộ theo Chính sách này, Chúng Tôi sẽ luôn bảo vệ thông tin của Bạn với mức độ bảo mật như thể đây là thông tin của Chúng Tôi.

Fuse giao tiếp với các Đối tác của mình bằng cách nào?

Chúng Tôi thường liên lạc với Bạn, Đối tác của Chúng Tôi, qua email và Ứng dụng Fuse. Có một số email phải được phân phối và không cung cấp tùy chọn hủy đăng ký vì chúng có liên quan đến tài khoản và yêu cầu của Bạn. Vui lòng kiểm tra kỹ xem địa chỉ email Chúng Tôi có trong hồ sơ có đúng không. Bạn có thể kiểm soát thông báo ứng dụng trong cài đặt trên điện thoại thông minh của mình.

Ai nên sử dụng trang web và ứng dụng Fuse?

Chúng Tôi không tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi; hàng hóa và dịch vụ của Chúng Tôi chỉ dành cho những đối tượng khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Chúng Tôi sẽ xóa thông tin nếu Chúng Tôi biết rằng thông tin đó được cung cấp bởi một người dưới 18 tuổi hoặc thông tin đó được lấy từ họ.

Liệu Fuse có bao giờ thay đổi Chính sách Bảo mật này không?

Chúng Tôi có thể cần phải thay đổi chính sách này khi Fuse phát triển. Bất kể thay đổi nào Chúng Tôi thực hiện, Chúng Tôi sẽ không bao giờ dao động trong việc cống hiến của mình trong việc bảo mật thông tin của Bạn. Tất cả các cập nhật và ngày có hiệu lực của chúng sẽ được công khai. Để đảm bảo Bạn được cập nhật chính sách mới nhất, Chúng Tôi khuyên Bạn nên thường xuyên truy cập trang này. Xin lưu ý rằng, trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép, việc Bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ sau khi sửa đổi đó cấu thành sự đồng ý của Bạn và sự chấp thuận bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

Kết nối với chúng tôi qua

Công ty TNHH FUSE ONLINE
Tầng 22 tòa nhà TNR, 180 Nguyễn Công Trứ,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh
Tổng đài CSKH: +842873008803
Email: cs@fuse.com.vn

Đã đăng ký | Mọi bản quyền thuộc về Fuse