CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng Tôi, Công ty TNHH Fuse Online và nhóm công ty đối tác (“Chúng Tôi”), rất coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này (“Chính Sách”) nêu rõ thông tin nào Chúng Tôi thu thập khi bạn (gọi tắt là “Bạn”) truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động (“Ứng Dụng”), các sản phẩm và dịch vụ do Chúng Tôi cung cấp (được gọi chung là “Dịch Vụ”), và cách Chúng Tôi bảo vệ và sử dụng nó. Chúng Tôi cũng mong muốn đảm bảo rằng Bạn có nhận thức về các lựa chọn của Bạn khi Bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi.

Vui lòng dành thời gian để làm quen với Chính Sách trước khi sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi. Vui lòng gửi email cho Chúng Tôi về “cs@fuse.com.vn”, nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi, Bạn mặc nhiên đã đồng ý với Chính Sách này và Điều Khoản Và Điều Kiện của Chúng Tôi. Nếu Bạn không đồng ý với Chính Sách này hoặc Điều Khoản Và Điều Kiện , vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi hoặc bất kỳ thông tin nào ở đây.

NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.
Chúng Tôi có thể không biết khi thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi. Nếu Chúng Tôi phát hiện thông tin cá nhân của người dùng dưới 18 tuổi đã được thu thập, Chúng Tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để hủy tài khoản của người dùng đó và / hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Bằng cách tải xuống và sử dụng Ứng Dụng cũng như sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi, Bạn đã đồng ý để Chúng Tôi thu thập thông tin cá nhân của Bạn.
Điều quan trọng là Chúng Tôi chỉ thu thập những gì Chúng Tôi yêu cầu và chỉ sử dụng thông tin cá nhân đó cho các mục đích được quy định trong Chính Sách này, Điều Khoản Và Điều Kiện mà Bạn phải tuân thủ. Thông tin cá nhân của Bạn mà Chúng Tôi thu thập bao gồm những thông tin sau:

THÔNG TINMỤC ĐÍCH THU THẬP
Họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cánhân.Chúng Tôi lưu trữ thông tin này để phục vụ nhucầu liên quan đến ghi nhận hoa hồng, năng lực, và để xác minh danh tính của Bạn.
Số điện thoại, email và địa chỉĐể Chúng Tôi liên hệ và cập nhật với Bạn về chính sách, dịch vụ, yêu cầu bồi thường, khả năng đáp ứng trong khu vực của Bạn và các tin tức mới.
Chúng Tôi có thể chia sẻ số điện thoại và email của Bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi hoặc những người cần phối hợp với Bạn.
Thông tin thanh toánĐiều này là cần thiết để xử lý thanh toán của Bạn. Vì Chúng Tôi sử dụng hệ thống xử lý thanh toán của bên thứ ba, Chúng Tôi chỉ có thông tin hạn chế về các giao dịch thanh toán của Bạn.
Tài khoản mạng xã hộiChúng Tôi có thể cần truy cập tên tài khoản mạng xã hội của Bạn với mục đích là để mở rộng cộng đồng đối tác của Fuse.
Danh sách danh bạBạn có thể sử dụng danh bạ của mình để dễ dàng tạo ra một cộng đồng Fuse hoặc để mời những người khác tham gia Fuse.
Thống kê sử dụng Ứng Dụng và thiết bịChúng Tôi có thể thu thập dữ liệu từ điện thoại của Bạn. Chúng Tôi tổng hợp và ẩn danh dữ liệu này để tìm kiếm các mẫu thống kê có thể giúp Chúng Tôi đề xuất cho người dùng mức phí phù hợp chính xác hơn, cũng như để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm tổng thể.
Một đoạn video ngắn hay hình ảnhĐiều này giúp Chúng Tôi xác minh danh tính
của Bạn.
Thông tin vị trí được xác định từ thiết bị sử
dụng Dịch Vụ
Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin vị trí từ thiết bị của Bạn để nâng cao trải nghiệm bằng cách cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp và quảng cáo tùy ngữ cảnh thực tế.
Thông tin về vị trí của cá nhân được xem là thông tin nhạy cảm. Bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của thiết bị của mình bất kỳ lúc nào để tắt chức năng chia sẻ thông tin vị trí thông qua Ứng Dụng và / hoặc trang web. Xin lưu ý rằng việc tắt chia sẻ vị trí có thể ảnh hưởng đến một số tính năng nhất định của
Dịch Vụ.

Thông tin về Bạn ở trên, sau đây sẽ được gọi là “Dữ Liệu Cá Nhân” để xác định Bạn là người dùng của Ứng Dụng. Dữ Liệu Cá Nhân có thể do Bạn trực tiếp cung cấp (ví dụ: khi Bạn đăng ký là người dùng của Ứng Dụng) hoặc được tự động thu thập khi Bạn sử dụng Ứng Dụng.

VIỆC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bằng cách tải về và sử dụng Ứng Dụng cũng như sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi, Bạn đã cho phép Chúng Tôi thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Chúng Tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn với bên thứ ba để hỗ trợ Chúng Tôi và / hoặc thay mặt Chúng Tôi: (i) phát triển Ứng Dụng, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích hoặc cải tiến Dịch Vụ (ii) thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo trì, cơ sở dữ liệu dịch vụ xử lý, phân tích web và hoàn thiện tính năng); (iii) hỗ trợ Chúng Tôi phân tích cách Ứng Dụng và Dịch Vụ được sử dụng cũng như sự phát triển của chúng; (iv) để hỗ trợ cố vấn chuyên môn của Chúng Tôi hoặc kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và các chuyên gia tư vấn. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để thực hiện các nhiệm vụ đó cho Chúng Tôi và / hoặc thay mặt Chúng Tôi và đã vượt qua đánh giá của Chúng Tôi về tác động của việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân và bị ràng buộc theo hợp đồng không tiết lộ hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng Tôi sẽ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong phạm vi được yêu cầu bởi pháp luật nhằm đảm bảo tuân thủ với các quy phạm của pháp luật và quy định, của các tổ chức chính phủ hoặc

trong trường hợp tranh chấp, hoặc bất kỳ hình thức tố tụng pháp lý nào giữa Bạn và Chúng Tôi, hoặc liên quan đến Dịch Vụ hoặc trong tình trạng khẩn cấp.
Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể được chuyển giao, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một khu vực tài phán khác ngoài Việt Nam, nơi đặt máy chủ của Chúng Tôi.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

Quyền của Bạn

 1. Bạn có quyền biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, được quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình.

 2. Bạn được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa, xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

 3. Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

 4. Bạn được quyền yêu cầu Chúng Tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

 5. Bạn được phản đối Chúng Tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

 6. Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.

 7. Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật khi xảy ra vi phạm quy

  định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

 8. Bạn có quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các

  phương thức bảo vệ quyền của Bạn theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của Bạn

 1. Bạn có nghĩa vụ tự bảo vệ, yêu cầu các bên có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

 2. Bạn có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

 3. Bạn phải cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho Chúng Tôi xử lý Dữ

  Liệu Cá Nhân của Bạn.

 4. Bạn có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia

  tuyên truyền, phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN HẠN

Chúng Tôi có quyền ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh nào của Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào. Chính Sách này, cùng với Điều khoản dịch vụ của Chúng Tôi và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác được Chúng Tôi công bố trên trang web và trong Ứng Dụng, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chúng Tôi liên quan đến Dịch Vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách này bị

tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, thì sự mất hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Chính Sách này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, Chính Sách này sẽ được giải thích để có hiệu lực, ở mức độ phù hợp nhất và được luật hiện hành cho phép, đối với ý nghĩa và ý định của điều khoản bị loại trừ do tòa án có thẩm quyền đó xác định.

Chính Sách này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Fuse có chia sẻ thông tin của tôi với người khác không?
Chúng Tôi thận trọng trong việc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho các bên khác và Chúng Tôi chỉ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho các mục đích như được đề cập trong Chính Sách này và Điều Khoản Và Điều Kiện khi Bạn bị ràng buộc với tư cách là một bên. Chúng Tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho mục đích phát triển Ứng Dụng, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích hoặc cải tiến Dịch Vụ.

Fuse bảo vệ thông tin của tôi như thế nào?

Chúng Tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo tiêu chuẩn bảo mật như bảo mật dữ liệu của Chúng Tôi, trừ khi Dữ Liệu Cá Nhân đó được yêu cầu tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.

Fuse giao tiếp với các Đối tác của mình bằng cách nào?

Chúng Tôi chủ yếu gửi tin tức tới Bạn, Đối tác của Chúng Tôi qua email và Ứng Dụng Fuse. Bắt buộc phải đăng ký tài khoản email liên lạc liên quan đến tài khoản và yêu cầu bồi thường của Bạn, quyền lựa chọn hủy đăng ký email là không khả dụng. Hãy đảm bảo rằng email Chúng Tôi có trong hồ sơ là chính xác. Bạn có thể quản lý thông báo Ứng Dụng thông qua cài đặt thiết bị của mình.

Ai nên sử dụng trang web và ứng dụng Fuse?

Sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi dành cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên; Chúng Tôi không tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho người dưới 18 tuổi. Nếu Chúng Tôi biết rằng thông tin được hoặc đã được gửi hoặc thu thập từ một người dưới 18 tuổi, Chúng Tôi sẽ xóa thông tin này.

Liệu Fuse có bao giờ thay đổi Chính Sách Bảo Mật này không?

Khi Fuse phát triển, Chúng Tôi có thể cần cập nhật Chính Sách này. Bất kể Chúng Tôi thay đổi điều gì, Chúng Tôi sẽ luôn duy trì cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Bạn. Chúng Tôi sẽ đăng tất cả các bản sửa đổi, cùng với ngày có hiệu lực của chúng. Chúng Tôi khuyên Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo rằng Bạn biết được chính sách mới nhất. Trong phạm vi được phép của các quy tắc và quy định hiện hành, xin lưu ý rằng việc Bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là Bạn đã biết và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật mới.

Chính Sách này được cập nhật vào ngày 27/6/2023.

Đã đăng ký | Mọi bản quyền thuộc về Fuse